fauntomter

Tomtevelger

Klikk deg rundt i tomtevelgeren eller bruk prislisten under for å finne ut hvilken tomt som kan passe best for deg. 

Merk:

I første byggetrinn er det tomtene 105-115 som skal selges og bygges. Resterende kommer for salg når infrastruktur for disse tomtene er klart.

Meld interesse for prosjektet